ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 พ.ย. 2563
2 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 เม.ย. 2563
3 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 เม.ย. 2563
4 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 เม.ย. 2563
5 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 เม.ย. 2563
6 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 เม.ย. 2563
7 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 มี.ค. 2563
8 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 มี.ค. 2563
9 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
26 ก.พ. 2563
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12