ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ส.ค. 2563
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
19 พ.ค. 2563
3 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 พ.ค. 2563
4 รายการการตรวจสอบการเงินการคลัง อบต.กาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2563
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 เม.ย. 2563
6 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ก.พ. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ต.ค. 2562
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ต.ค. 2562
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใอของผูรับบริการ ประะจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ก.ค. 2562
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14