ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายการการตรวจสอบการเงินการคลัง อบต.กาบัง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน