ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกาบังขอเปิดเผยรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเดือน ต.ค.62-เม.ย.63
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน