ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเขา-คลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน