ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยา หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน