ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามเอกสารแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน