ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ประจำปี 2561 แล้วเสร็จเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน