ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ประจำปี 2561
  รายละเอียด : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ประจำปี 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน