ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จะดำเนิการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านปอเยาะ หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จึงขอประกาศราคากลาง ตามแบบ บก 01 ตามเอกสารแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน