ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จะดำเนินการตรวจงานโครงการทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-กาแลกูโบร์ หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจรับงานดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน