ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง แบบ บก 01
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกาบังขอประกาศรายละเอียดแบบข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างผิวถนนหินคลุกสายนิบง-เขตนาจะแหน หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน